Lämpökuvaus

Image

Teemme lämpökuvauksia Pääkaupunkiseudulla ja Uudellamaalla uusille sekä olemassa oleville rakennuksille.

Mittauksen tekee aina VTT henkilösertifikoitu ammattilainen.

Tarjoamme kaksi lämpökuvauspalvelua, tarpeenne mukaisesti:

LK-Quick Scan: Eristeviat, ilmanvuotokohdat, mahdolliset kosteusviat, LVI-ongelmien kartoitus. Raportti toimitetaan kaksi viikkoa kuvauksesta.

LK-Pro: LK-Quick Scan + lämpötiläindeksi ja korjausluokitus RATU-kortisto 1213-S mukaisesti. Virallinen raportti toimitetaan 3 viikkoa kuvauksesta.

Hinnat alkavat (esimerkkinä uusi, yhden kerroksen erillistalon hinta):

LK-Quick Scan 300 €.

LK-Pro 450 €.

Tilaa tai kysy lisää

Lämpökuvauksen tarkoituksena on määrittää lämpökameran avulla rakennuksen ulkovaipan lämpötekninen kunto. Kuvauksen avulla voidaan tunnistaa lämmöneristyksen toimivuus ja ilmatiiviys. Samalla voidaan selvittää myös muita rakenteiden ja LVIS-laitteiden toimivuuteen sekä asumisviihtyvyyten vaikuttavia tekijöitä kuten ilman virtausreittejä ja mahdollisia kosteusvaurioita. Lämpökuvaus on nopea ja edullinen menetelmä yhtenä tärkeänä osana rakennusten energiatehokkuuden selvittämisessä ja korjaustarpeen määrittelyssä.

Milloin kannattaa tehdä?

Lämpökuvaus on menetelmä, jota käytetään sekä uudisrakennusten laadunvalvonnassa että vanhojen rakennusten kuntotutkimuksissa.

* Uudisrakennusten laadunvalvonnassa rakentamisen aikana ja valmiistuneen rakennuksen tarkastuksen yhteydessä

* Ennen rakennusten (10v) takuuajan loppumista

* Energiatehokkuuden ja ilmatiiviyden tarkastuksen yhteydessä

* Kun epäillään vesivahinkoja

* Lämpöviihtyvyyden ja terveydellisten riskien arvioinnissa

Lämpökuvaus kannattaa tehdä ilmatiiviyden mittaamisen yhteydessä, koska se antaa tärkeää lisätietoa mahdollisten ilmavuotojen sijaintikohdista.

Menetelmä

Lämpökuvauksella saadaan tunnistettua sisäpuolelta mitattuna ilmavuodot ja lämpövuodot, joiden syynä voivat olla eristeviat tai kylmäsillat. Lämpökuvaus voidaan suorittaa rakennuksen normaalin käytön yhteydessä, mutta lämpöolosuhteet on rajattu melko tarkasti. Kuvaus edellyttää riittävän suurta lämpötilaeroa rakennuksen ulkovaipan yli (suositus >15 °C), joten Suomessa kuvaus tehdään yleensä marras-huhtikuun välisenä aikana. Kuvauksen aikana ulkolämpötila ei saisi vaihdella enempää kuin ±5 °C ja sisälämpötila ±2 °C. Mittausta edeltävänä aikana (12-24 tuntia) ulkolämpötila ei saa vaihdella enempää kuin ±10 °C.

Lämpökuvaus voidaan tehdä joko yksi- tai kaksivaiheisena, jossa normaalin käyttötilanteen jälkeen rakennus alipaineistetaan parhaiten ilmatiiviysmittauskaluston avulla.

Energiamittajat käyttää laitteena Flir E60bx lämpökameraa, joka on erityisesti kiinteistöjen tarkastuksiin suunniteltu korkearesoluutioinen ja raportointia ajatellen monipuolinen ammattilaisen työkalu. Energiamittajilla on VTT:n hyväksymä Rakennusten lämpökuvaaja henkilösertifikaatti. Kuvaukset suoritetaan Rakennustiedon RATU-kortiston 1213-S ohjetta noudattaen.

Mittausraportti

Mittausraportti on virallinen sertifioituneen ammattilaisen antama lausunto rakennuksen lämpöteknisestä kokonaisuudesta havaittuine poikeamineen sisältäen mittaustuloksista lasketut lämpöindeksiluvut ja niiden pohjalta määritellyt korjausluokitukset. Raportti antaa myös yksityiskohtaisia ehdotuksia ilma- ja lämpövuotojen korjaamiseen. Mittausraportissa on huomioitava voimassa olevat rakennusmääräykset ja asumisterveysohjeet.

Pikakartoitus: QuickScan-lämpökuvaus

Usein on tarpeellista jo ennen rakennuksen korjaussuunnitelman laatimista aluksi vain tarkistaa epäiltyjen ilma- ja lämpövuotokohteiden esiintyminen. Lämpökuvauksella voidaan tunnistaa mahdollisia vuotokohteita ilman, että rakenteita revitään auki. QuickScan-pikakartoituksessa vain epäillyt kohteet kuvataan ja tuloksia voidaan käyttää ennen kuin korjaussuunnitelmaa aloitetaan tehdä. Tällä tavalla voidaan suunnitelmia tarkentaa jo alkuvaiheessa ja oikeilla valinnoilla voidaan saavuttaa merkittäviä kustannussäästöjä.

QuickScan-lämpökuvaus kannattaa tehdä aina kun halutaan varmistaa onko ilma- tai lämpövuotojen korjaustoimenpiteisiin tarvetta. Se voidaan tehdä myös Energiatodistuksen laatimisen yhteydessä tarkastuskäynnillä.

Kysy lisää meiltä, palvelevilta energiamittausten asiantuntijoilta!

Kysy tarjousta
puh. 044 704 4470

Vastaamme nopeasti kysymyksiin ja tarjouspyyntöihin.
Ota yhteyttä ja kysy lisää palveluistamme!

Image

Tietoa yrityksestä

Energiamittaajat on energiatehokkuuden ja asumismukavuuden parantamiseen keskittynyt yritys. 15 vuoden kokemus monenlaisista ympäristöolosuhteista on tuonut mukanaan laajan ymmärryksen asumiseen liittyvästä kokonaisuudesta.

Energiamittaajat auttaa asiakkaitaan vähentämään rakennusten energiankulutusta ja parantamaan asumisen terveellisyyttä ja mukavuutta. Toimintatapamme on joustava ja asiakkaan tarpeet huomioiva. Työskentelemme pääosin pääkaupunkiseudun ja Uudenmaan alueella.

Yhteystiedot

puh.
044 704 4470

Postiosoite
Nuppukuja 6 M 24
00790 Helsinki

Käyntiosoite
Pasilan Vanhat Veturitallit Tallikatu
00520 Helsinki

email
info@delsus.fi