Energiatodistus

Image

Mikä on energiatodistus?

Energiatodistuksen avulla voi helposti verrata eri rakennuksia sillä se perustuu rakennuksen ominaisuuksiin ja niistä johdettuun energiankulutukseen. Vertailun kohteena on siten vain itse rakennus, eivät rakennuksen sen hetkiset käyttäjät. Energiatodistuksessa ilmoitetaan toteutunut energiankulutus, mutta energiatehokkuusluokka perustuu laskettuun kulutukseen.

Energiatodistus sisältää myös ammattilaisen laatimia säästösuosituksia, joiden avulla rakennuksen energiatehokkuutta voi parantaa.

Energiatodistus tulee esittää uudisrakennukselle rakennuslupaa haettaessa sekä olemassa olevalle rakennukselle myynnin tai vuokrauksen yhteydessä. Kaikkia rakennuksia tai kaikkia tilanteita vaatimus ei koske.

Energiatodistus on voimassa 10 vuotta sen antopäivästä.

Energiatodistusvaatimukset vaiheittain voimaan

Uudistetut todistukset tulevat käyttöön vaiheittain:

¤ 1.6.2013: Uudisrakennukset, asuinkerrostalot ja uudehkot pientalot (otettu käyttöön vuonna 1980 tai sen jälkeen). Pientaloksi katsotaan asuinrakennus jossa on enintään kaksi asuntoa.

¤ 1.7.2014: Rivi- ja ketjutalot sekä liike- ja toimistorakennukset. Ketjutaloksi katsotaan asuinrakennus tai asuinrakennusryhmä, jossa on kolme tai useampia asuinhuoneistoja, jonka rakennukset ovat varaston, katoksen tai vastaavan rakennelman välityksellä toisissaan kiinni, ja jossa ei ole päällekkäisiä asuinhuoneistoja.

¤ 1.7.2015: Hoitoalan rakennukset sekä kokoontumis- ja opetusrakennukset

¤ 1.7.2017: Ennen vuotta 1980 käyttöönotetut pientalot. Pientaloksi katsotaan asuinrakennus, jossa on enintään kaksi asuntoa.

Energiatodistusta ei vaadita mm.

¤ rakennuksilta, joiden pinta-ala on enintään 50 m2,

¤ loma-asunnoilta, joissa ei ole kokovuotiseen käyttöön tarkoitettua lämmitysjärjestelmää, tai joita ei käytetä majoituselinkeinon harjoittamiseen

¤ suojelluilta rakennuksilta.

Energialuokka perustuu rakennukselle laskettavaan E-lukuun

Energiatodistus on laskennallinen; se perustuu rakennuksen E-lukuun, joka koostuu rakennuksen laskennallisesta vuotuisesta ostoenergiankulutuksesta painotettuna eri energiamuotojen kertoimilla. Käytössä ovat samat kertoimet ja määritelmä energiatehokkuudesta kuin 1.7.2012 voimaan tulleissa uudisrakentamisen energiatehokkuusmääräyksissä.

Energiatodistus perustuu rakennuksen ominaisuuksiin. Laskennallisen vertailun avulla on mahdollista vertailla vanhan ja uuden rakennuksen energiatehokkuutta.

Tällä hetkellä rakennettavat rakentamismääräysten mukaiset uudet pientalot sijoittuvat luokkaan C. Uudemmalle olemassa olevalle pientalolle luokka D tai E on ihan tavanomaista, vanhemmilla taloilla luokka voi olla E-G. Luokitukseen voi vaikuttaa esimerkiksi lämmöneristystä parantamalla, ilmanvaihdon lämmön talteenotolla tai uusiutuvan energian käytöllä.

Energiatodistuksen voimassaoloaika

Energiatodistus on voimassa kunnes se korvataan uudella energiatodistuksella, kuitenkin

enintään kymmenen vuotta todistuksen laatimisesta.

Uusittu laki rakennuksen energiatodistuksesta sekä sen nojalla annetut asetukset tulevat voimaan 1.6.2013. Taustalla on EU:n direktiivi rakennusten energiatehokkuudesta.

Energiatodistuksen sähköinen allekirjoitus

Energiatodistustietojärjestelmälaki tuli voimaan 1.5.2015. Toukokuun alusta alkaen laatijoilta vaadittavat toimintaedellytykset muuttuivat siten, että laatijoiden on rekisteröidyttävä ARAn energiatodistusrekisteriin ja allekirjoitettava laatimansa todistukset rekisterissä sähköisesti. Etuna on se, että todistukset voidaan toimittaa asiakkaalle nopeammin ja joustavammin. Lisäksi ARA saa tiedot suoraan omaan rekisteriinsä, joten se varmistaa tietojen siirtymisen ja säästää aikaa ja vaivaa kaikilta osapuolilta. Se helpottaa myös asiakastamme tallentamaan ja arkistoimaan todistuksen. Delsus Oy toimittaa asiakkailleen energiatodistukset ensisijaisesti digitaalisesti. Toimitamme myös paperiversion tarvittaessa. Lisätietoja: www.energiatodistusrekisteri.fi.

(Lähde: Motiva Oy)

Kysy tarjousta
puh. 044 704 4470

Vastaamme nopeasti kysymyksiin ja tarjouspyyntöihin.
Ota yhteyttä ja kysy lisää palveluistamme!

Tietoa yrityksestä

Energiamittaajat on energiatehokkuuden ja asumismukavuuden parantamiseen keskittynyt yritys. 15 vuoden kokemus monenlaisista ympäristöolosuhteista on tuonut mukanaan laajan ymmärryksen asumiseen liittyvästä kokonaisuudesta.

Energiamittaajat auttaa asiakkaitaan vähentämään rakennusten energiankulutusta ja parantamaan asumisen terveellisyyttä ja mukavuutta. Toimintatapamme on joustava ja asiakkaan tarpeet huomioiva. Työskentelemme pääosin pääkaupunkiseudun ja Uudenmaan alueella.

Yhteystiedot

puh.
044 704 4470

Postiosoite
Nuppukuja 6 M 24
00790 Helsinki

Käyntiosoite
Pasilan Vanhat Veturitallit Tallikatu
00520 Helsinki

email
info@delsus.fi